  www.duurn.cn
               
 

        

        
        417        0         0  
2017-11-25 18:47᠄      
Тос дуран хараа сүлжээ бол цол монголоор эргэлэсэн хувин сүлжээ болно .              Сүлжээний гол үйлчилгээ бол өргөн олон монголчуудынхаа харилцан суралцаж харилцан давшхын үүднээс өөрийн бүтээсэн уран зохиол шүлэг найруулал , дуу хөгжим , зураг бичлэг жич эл зүйлийн мэдлэгийн хамаатай бүтээлүүдийг нийтлэхээр гол болгон өөрийн мадаж сорсноо харилцан солилцож хамтаар давшхад зориулав .                                                         多然哈拉蒙语网(211429899) 2018/4/5 星期四 下午 5:08:22 Тос дуран хараа сүлжээ бол цол монголоор эрхлэсэн хувин сүлжээ болно . Сүлжээний гол үйлчилгээ бол өргөн олон монголчуудынхаа харилцан суралцаж харилцан давшхын үүднээс өөрийн бүтээсэн уран зохиол шүлэг найруулал , дуу хөгжим , зураг бичлэг жич эл зүйлийн мэдлэгийн хамаатай бүтээлүүгийг нийтлэхээр гол болгон өөрийн мэдэж сурсана харилцан солилцож хамтаар давшхад зориулав . Ийнхүү тус сүлжээн нэрийг дуран хараа гэж нэрлэн мэдлэгийн хэвцэгээ өргөтгөж харилцан давшхад бэлгэдэл болгосноо энд тодорхойлж байна .                                                                                              Хамт нь бас дуран хараа олон нийтийн Вичат тавцаныг эрхэлж ту тусгайлан ардындуу хийгээд зохилын дуу үлгэр холбоо зэргийг нийтлэж сүлжээ хийгээд тавцнаа уялдуулан хэрэглэж тавцанд нийтлэсэн дууны шингээлтийн холбоосыг шууд сүлжээдээ залгаж , тавцангийн нийтлэл нэг бүрийн доор талын “ уул уулгыг үзэх ” хэсэгт сүлжээний залгадсыг тохируулж дуран хараа сүлжээнд нэвтрэхэд дөхөм болгосон байна .                                                    《     》                 

3        1       

               
          

        
           
       
       
      
      
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
蒙ICP备17002503号-1
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        