LV2
  www.duurn.cn
  ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ          41
     ᠲᠷᠬᠠᠠ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
   2018-04-22 14:43
   2019-01-22 22:44
   3670
   148
 

 

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ
        1026        0         0  
2018-04-22 22:30    
ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠠ ᠬᠦᠡᠭᠬᠡᠡ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠭᠣᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠠ ᠬᠠᠲᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠦ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠡ ᠬᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠠ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠡ ᠢᠯᠪᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠠ ᠢᠰᠬᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠬᠣᠤᠰᠯᠠᠠ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠦ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠡ ᠬᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠠ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠣᠣ ᠭᠠᠬᠡᠭᠠᠨᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠣᠴᠤᠷᠣᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠦᠣᠷᠰᠡᠯᠳᠡ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠦ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠡ ᠬᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠲᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠠ ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ 2017·5·12

17        0       

   ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ
   ᠠᠪᠤ ᠢᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ
               
          

        
           
       
       
      
      
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
蒙ICP备17002503号-1
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        