ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶  34       2023-12-01 17:25
      153       2023-12-01 14:16
      121       2023-11-30 17:38
     565       2023-11-29 13:09
        55       2023-11-29 11:13
     —    343       2023-11-28 12:20
        433       2023-11-27 18:41
                    313       2023-11-26 22:35
         450       2023-11-26 20:07
     67       2023-11-25 11:15
    1217       2023-11-24 14:03
               76       2023-11-23 11:03
   633       2023-11-20 16:26
         432       2023-11-19 17:27
    3254       2023-11-18 15:01
    387       2023-11-18 13:25
        557       2023-11-17 18:49
ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ  175       2023-11-17 16:28
   —   677       2023-11-15 13:12
       180       2023-11-13 19:51
      —    851       2023-11-13 16:47
ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  150       2023-11-12 16:51
     606       2023-11-12 15:26
     186       2023-11-12 12:02
ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠢᠯ  169       2023-11-12 11:21
      560       2023-11-11 12:51
     361       2023-11-11 11:07
     —   732       2023-11-10 15:05
    179       2023-11-10 09:55
     —    663       2023-11-09 17:32
   ᠂     115       2023-11-09 13:07
      1055       2023-11-08 15:18
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  168       2023-11-07 09:55
         804       2023-11-06 15:35
    371       2023-11-05 17:47
         622       2023-11-05 16:21
     722       2023-11-04 13:37
        163       2023-11-04 11:52
   239       2023-11-02 15:48
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ  168       2023-11-02 15:00
         583       2023-11-02 13:20
   462       2023-11-01 22:48
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶  198       2023-11-01 11:16
     783       2023-10-31 18:27
       —   638       2023-10-30 14:01
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  290       2023-10-27 18:55
     715       2023-10-27 18:52
    647       2023-10-27 14:55
   787       2023-10-26 13:23
      343       2023-10-25 13:37
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶12-01
    12-01
    11-30
   11-29
      11-29
     — 11-28
      11-27
         11-26
       11-26
   11-25
  11-24
        11-23
 11-20
      11-19
  11-18
  11-18
      11-17
ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ11-17
   — 11-15
     11-13
      —  11-13
ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ11-12
   11-12
   11-12
ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠢᠯ11-12
    11-11
   11-11
     — 11-10
  11-10
     —  11-09
   ᠂   11-09
    11-08
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ11-07
     11-06
  11-05
       11-05
   11-04
      11-04
 11-02
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ11-02
       11-02
 11-01
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶11-01
   10-31
      10-30
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ10-27
   10-27
  10-27
 10-26
    10-25
 969    20  1234567891011 20

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗