ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  17        16:14
    15        11:21
ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶  84       2023-12-01 17:25
      420       2023-11-30 17:38
    1275       2023-11-24 14:03
               92       2023-11-23 11:03
   700       2023-11-20 16:26
    479       2023-11-18 13:25
ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ  212       2023-11-17 16:28
       206       2023-11-13 19:51
ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  192       2023-11-12 16:51
     221       2023-11-12 12:02
     446       2023-11-11 11:07
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  184       2023-11-07 09:55
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ  184       2023-11-02 15:00
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶  231       2023-11-01 11:16
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  325       2023-10-27 18:55
     757       2023-10-27 18:52
     220       2023-10-25 00:31
   298       2023-10-08 18:41
       1039       2023-09-06 11:11
   556       2023-09-04 09:12
       1138       2023-09-03 22:04
    1000       2023-08-31 18:05
      412       2023-08-22 13:25
    570       2023-08-15 11:06
           415       2023-08-10 14:46
     800       2023-07-26 09:58
      725       2023-07-24 09:08
      662       2023-07-22 22:21
      568       2023-07-22 22:02
     929       2023-07-08 21:52
ᠤᠶᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠣᠢ  450       2023-06-29 14:32
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︱ ᠪ·ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  496       2023-06-21 09:30
ᠴᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠢ  816       2023-06-11 10:00
    1856       2023-06-08 19:55
        565       2023-06-07 17:00
   1938       2023-06-06 22:01
       484       2023-06-06 08:28
ᠪᠠᠪᠣᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠯᠾᠠᠠᠪᠠᠰᠦᠢ᠌ᠷᠦᠩ _ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯ  497       2023-06-05 09:14
ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠪ᠂ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  471       2023-06-01 08:51
ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ  899       2023-05-29 16:50
  781       2023-05-20 23:28
   793       2023-05-20 14:25
   1044       2023-05-10 08:36
ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ  532       2023-05-07 12:25
  740       2023-05-06 11:59
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ  671       2023-04-29 19:21
       816       2023-04-25 12:55
   771       2023-04-08 14:19
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ12-05
  12-05
ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶12-01
    11-30
  11-24
        11-23
 11-20
  11-18
ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ11-17
     11-13
ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ11-12
   11-12
   11-11
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ11-07
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ11-02
ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶11-01
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ10-27
   10-27
   10-25
 10-08
     09-06
 09-04
     09-03
  08-31
    08-22
  08-15
         08-10
   07-26
    07-24
    07-22
    07-22
   07-08
ᠤᠶᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠣᠢ06-29
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︱ ᠪ·ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ06-21
ᠴᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠢ06-11
  06-08
      06-07
 06-06
     06-06
ᠪᠠᠪᠣᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠯᠾᠠᠠᠪᠠᠰᠦᠢ᠌ᠷᠦᠩ _ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯ06-05
ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠪ᠂ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ06-01
ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ05-29
05-20
 05-20
 05-10
ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ05-07
05-06
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ04-29
     04-25
 04-08
 624    13  1234567891011 13

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗